ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΤΜ. ΧΗΜΕΙΑΣ PDF Εκτύπωση E-mail

Το Τμήμα Χημείας διαθέτει δέκα αίθουσες διδασκαλίας, κατάλληλες για τη διδασκαλία μέρους των μαθημάτων του ΔΠΜΣ. Τα εργαστήρια του Τμήματος Χημείας, που θα διατεθούν για τα αντίστοιχα μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών, είναι πολύ καλά εξοπλισμένα. Τα εργαστήρια που συμμετάσχουν στο ΔΠΜΣ είναι τα εξής:


Εργαστήριο Βιοχημείας
Το Εργαστήριο Βιοχημείας διαθέτει δύο μεγάλες αίθουσες για τη διδασκαλία των φοιτητών, πολύ καλά εξοπλισμένες. Διαθέτει 7 μέλη ΔΕΠ, 5 μέλη που αποτελούν το τεχνικό προσωπικό και 11 μεταπτυχιακούς φοιτητές.

Συσκευή υπεριώδους ανίχνευσης DNA
Εργαστήριο Βιοτεχνολογίας


Εργαστήρια Φυσικοχημείας, Αναλυτικής Χημείας & Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας
Είναι πολύ καλά εξοπλισμένα με πολλά μέλη ΔΕΠ και πολυπληθές τεχνικό προσωπικό και θα συμβάλλουν στην εύρυθμη λειτουργία του προγράμματος