Who's Online

Έχουμε 43 επισκέπτες συνδεδεμένους


Nanosciences & Nanotechnologies
Γιατί να επενδύσουμε στη Νανοτεχνολογία?
Στη σημερινή παγκοσμιοποιημένη αγορά, η οικονομική ανάπτυξη απαιτεί την επίτευξη Καινοτομίας, η οποία με τη σειρά της εξαρτάται από την Έρευνα. Η Έρευνα & Ανάπτυξη διεθνούς κλάσης σε τομείς όπως η Νανοτεχνολογία είναι ένα ουσιαστικό μέρος της διαδικασίας αυτής. Είναι επιτακτική η ανάγκη να επενδύσουμε σε ραγδαία αναπτυσσόμενους τομείς όπως η Νανοτεχνολογία, επειδή αυτό θα έχι πολλαπλά οφέλη τόσο για την Επιστήμη και Τεχνολογία, για την καθημερινή μας ζωή αλλά όσο και για την ευμάρεια της Κοινωνίας μας.

Τα οφέλη της ανάπτυξης της Νανοτεχνολογίας περιλαμβάνουν τα εξής:

 • Παραγωγή καινοτόμων προϊόντων
  Η Νανοτεχνολογία αναμένεται να οδηγήσει στην παραγωγή καινοτόμων υλικών, διατάξεων, και προϊόντων που θα βελτιώσουν σημαντικά την καθημερινή μας ζωή. Τα προϊόντα αυτά βρίσκουν ήδη εφαρμογή στους παρακάτω κλάδους:
  • Ηλεκτρονικά & Πληροφορική
  • Παραγωγή & Εξοικονόμηση Ενέργειας
  • Υγεία & Ποιότητα Ζωής
  • Περιβάλλον & Ασφάλεια
  • Μεταφορές & Επικοινωνίες
  • Βιομηχανίες Κατασκευών
  • Εργαλεία Έρευνας & Μέτρησης
  • Μόρφωση & Εκπαίδευση
 • Βελτίωση της Καινοτομίας στην Βιομηχανική Παραγωγή
  Η νανοτεχνολογία προσφέρει μεγάλες ευκαιρίες στις εταιρείες για Καινοτομία, ενώ την ίδια στιγμή αφήνει πολλές εταιρείες εκτεθειμένες στον κίνδυνο να χάσουν την ανταγωνιστικότητά τους εάν δεν αναγνωρίζουν αρκετά νωρίς το δυναμικό τους. Οι εταιρίες που δραστηριοποιούνται σε παραδοσιακούς κλάδους της Βιομηχανίας (π.χ. κλωστοϋφαντουργία, τρόφιμα, αγροτική παραγωγή, κτλ.) έχουν να ωφεληθούν τα μέγιστα απο την Νανοτεχνολογία η οποία αναμένεται να δώσει νέες δυνατότητες και λειτουργικότητες στα προϊόντα τους και να βελτιώσει ραγδαία τις υπηρεσίες τους.
 • Ανάπτυξη του Ανθρώπινου Δυναμικού
  Η νανοτεχνολογία, ως νέος και δυναμικός τομέας, αποτελεί μια χρυσή ευκαιρία για την προσέλκυση μεγαλύτερου αριθμού νέων επιστημόνων και άλλου εξειδικευμένου προσωπικού να ακολουθουθήσουν επαγγελματική καριέρα στην Έρευνα. Ένα βασικό στοιχείο είναι η ενθάρρυνση της νέας γενιάς να συμμετάσχει σε συζητήσεις σχετικά με την Επιστήμη, από νεαρή ηλικία. Μελέτες δείχνουν ότι η πιθανότητα να ακολουθήσει ένας νέος την επιστημονική σταδιοδρομία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό απο την ικανότητα των εκπαιδευτικών του, των γονέων του, αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης. Οι απλές έννοιες της Νανοτεχνολογίας μπορούν να μεταδοθούν μέσω πρακτικών πειραμάτων και επιδείξεων.
  Επίσης, οι μελλοντικοί επιστήμονες θα έχουν ισχυρό επιχειρηματικό πνεύμα και νοοτροπία. Το μοντέλο που ακολουθείται έως τώρα που βασίζεται στον τερματισμό της εκπαίδευσης με την έναρξη της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, θα εγκαταλειφθεί σύντομα.
  Η Νανοτεχνολογία αποτελεί έναν δυναμικό τομέα που απαιτεί διαρκή εκπαίδευση για να ακολουθήσει κάποιος τις τελευταίες εξελίξεις. Δεδομένου ότι η Νανοτεχνολογία κινείται πιο κοντά στην Αγορά, η κατάρτιση των νέων επιστημόνων θα τους δώσει τα εφόδια για να δημιουργήσουν την δική τους επιχείρηση (spin-offs, start-ups), να κατοχυρώσουν τα αποτελέσματα τους με διπλώματα ευρεσιτεχνίας και να βελτιστοποιήσουν τις συνθήκες εργασίας, υγείας και ασφάλειας στην εργασία.
 • Βελτίωση της εκπαίδευσης
  Η νανοτεχνολογία δίνει μεγάλη έμφαση σε μια διεπιστημονική προσέγγιση. Η ανάπτυξη της Νανοτεχνολογίας μπορεί να οδηγήσει στην πραγματοποίηση προπτυχιακών σπουδών όπου οι σπουδαστές θα εξακολουθούν να λαμβάνουν τη βασική εκπαίδευση σε ένα ευρύ φάσμα κλάδων, ανεξαρτήτως του συγκεκριμένου επιπέδου της διδακτέας ύλης. Επίσης, νέες (διεπιστημονικές) μορφές εκπαίδευσης με στόχο την παροχή στοχευμένης διδασκαλίας σε πανεπιστημιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο θα οδηγήσουν σε βελτίωση του γνωστικού επιπέδου των νέων επιστημόνων.
  Τα παραπάνω θα εξασφαλίσουν ότι οι μελλοντικές γενιές των επιστημόνων θα έχουν διευρυμένους ορίζοντες και θα είναι ικανοί να συνεργαστούν με τους συναδέλφους τους σε άλλους επιστημονικούς κλάδους.