Π. Μπαμίδης - Αναπληρωτής Καθηγητής

bamidis

Παναγιώτης Μπαμίδης - Αναπληρωτής Καθηγητής

emailButton 

con_tel

Εκπαίδευση
  • 1986-1990: Πτυχίο, Τμήμα Φυσικής, ΑΠΘ
  • 1991-1992: Μεταπτυχιακό Ιατρικής Φυσικής, Dept. of Physics, University of Surrey, UK
  • 1992-1996: Διδακτορικό, Functional Brain Imaging, Dept. of Physics, Open University, UK
  • 1996-1997: Μεταδιδακτορικές Σπουδές, Dept. of Physiological Sciences, Medical School, University of Newcastle, UK
Μαθήματα κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

Βιοπληροφορική