Who's Online

Έχουμε 37 επισκέπτες συνδεδεμένους

Γραφείο ΔιασύνδεσηςNanosciences & Nanotechnologies
Προτεινόμενα Θέματα Διπλωματικών Εργασιών 2016-2017 PDF Εκτύπωση E-mail

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ

 1. Κατασκευή εύκαμπτων πολυμερικών τρανζίστορ μέσω τεχνικών printing, με στόχο τη χρήση τους για κατασκευή βιοαισθητήρων - Ανατέθηκε
  Στη συγκεκριμένη διπλωματική εργασία γίνεται χρήση εύκαμπτων υποστρωμάτων και πολυμερικών υλικών για την κατασκευή τρανζίστορ μέσω printing τεχνικής. Εκτός από την κατασκευή, περιλαμβάνεται και ο χαρακτηρισμός με στόχο τη μελέτη της απόδοσης του τρανζίστορ, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να πληρεί τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για τη χρήση του σε βιοαισθητήρες.
 2. Ανάπτυξη OPV (ή OLED) διατάξεων με Organic Vapor Phase Deposition και σχεδίαση αντίστοιχης πολιτικής marketing για την προώθηση τους – Ανατέθηκε
  Η εμπορική αξιοποίηση των Οργανικών Ηλεκτρονικών είναι σε πρώιμο στάδιο κυρίως λόγο της χαμηλής τους απόδοσης, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη  την ανάπτυξη τους, που είναι συνήθως σε ατμόσφαιρα περιβάλλοντος. Κάνοντας χρήση καινοτόμου βιομηχανικού εξοπλισμού όπως το OVPD® αναμένουμε να έχουμε την υπέρβαση του  ''state of the art'' που υπάρχει σήμερα.   Συνεπώς επιδιωκόμενο στόχο του συγκεκριμένου ερευνητικού θέματος αποτελεί η ανάπτυξη OPVs (ή OLED) με Organic Vapor Phase Deposition ώστε να γίνει η μέγιστη βελτιστοποίηση των παραχθέντων devices: με κατάλληλο sublimation  των υλικών, βελτιστοποίηση της ποιότητας ανάπτυξης αλλά και του design των devices. Επιπρόσθετα στόχος είναι  η και χάραξη αντίστοιχης πολιτικής marketing  για την προώθηση και την εκμετάλλευση τέτοιων διατάξεων σε εμπορικό επίπεδο.

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ – Β. KAΡAΓKIOZAKH

 1. Νανοσωματίδια χρυσού στη διάγνωση λευχαιμιών – Ανατέθηκε
  Σύνθεση νανοσωματιδίων χρυσού με τη μέθοδο Turkevich, χαρακτηρισμός αυτών και βιολειτουργικοποίησή τους με αντισώματα έναντι των CD υποδοχέων των λευκοκυττάρων με στόχο την κατασκευή διαγνωστικής ταινίας (lateral flow assay) για την ταχεία και οικονομική διάγνωση των λευχαιμιών.
 2. Σχηματισμός ικριώματος για ανάπλαση/ αναγέννηση δερματικού ιστού - Ανατέθηκε
  Η εργασία θα περιλαμβάνει κατασκευή ειδικά σχεδιασμένου γεωμετρικά ικριώματος για αναγέννηση δέρματος, στο οποίο θα συμπεριλαμβάνονται πεπτίδια, αυξητικοί παράγοντες και παράγοντες διαφοροποίησης και πρόδρομα επιθηλιακά κύτταρα, στοχεύοντας στην καλή προσκόλληση, επιβίωση και ανάπτυξη κυτταρων του δέρματος και στην τελική δημιουργία τμηματος δερματικού ιστού.

 

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ - Μ. ΓΙΩΤΗ

 1. Ανάπτυξη και χαρακτηρισμός εύκαμπτων διατάξεων OLED με τεχνικές εκτύπωσης - Ανατέθηκε
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα αναπτυχθούν οργανικοί δίοδοι εκπομπής φωτός σε εύκαμπτα υποστρώματα με R2R τεχνικές εκτύπωσης (όπως slot die, inkjet, κλπ). Θα μελετηθούν διάφορα οργανικά υλικά και πολυστρωματικές δομές για το προσδιορισμό της  βέλτιστης δομής η οποία θα μπορεί να παραχθεί σε μεγάλη κλίμακα με roll-to-roll διαδικασίες. Στόχος της εργασίας είναι όχι μόνον η ανεύρεση των βέλτιστων υλικών, του κατάλληλου πλήθους στρωμάτων, των παχών και των συνθηκών εκτύπωσης για την ανάπτυξη οργανικών διόδων εκπομπής φωτός με τις βέλτιστες ιδιότητες, αλλά κυρίως οι παραγωγή των OLEDs με roll-to-roll διαδικασίες για διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές.
 2. Βελτιστοποίηση των διαδικασιών ενθυλάκωσης οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων για αύξηση της απόδοσης, του χρόνου ζωής και της σταθερότητας - Ανατέθηκε
  Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθούν οι παράμετροι, τα υλικά και τα adhesives που υπεισέρχονται στις διαδικασίες ενθυλάκωσης οργανικών ηλεκτρονικών διατάξεων (OPV και OLEDs) με εμπορικά και μη διαθέσιμα υμένια φραγμού και ο βαθμός που επηρεάζουν την διάρκεια λειτουργίας και τη σταθερότητα των τελικών διατάξεων και θα γίνει η ενθυλάκωση OPV και OLED διατάξεων . Στόχος της εργασίας αποτελεί όχι μόνον τον προσδιορισμό της βέλτιστης μεθοδολογίας και των βέλτιστων υλικών για την παρασκευή σταθερών διατάξεων OPV και OLEDs αλλά κυρίως η παρασκευή τους με υψηλή απόδοση, σταθερότητα και μηχανική αντοχή.
 3. Μελέτη της βιοαποικοδόμησης και βιοσυμβατότητας πολυμερικών πολυστρωματικών δομών με οπτικές τεχνικές - Ανατέθηκε
  Στην εργασία αυτή θα αναπτυχθούν πολυστρωματικές δομές από πολυμερικά υλικά που θα φέρουν φάρμακα κατάλληλα για διάφορες βιοϊατρικές εφαρμογές, με στόχο την ελεγχόμενη αποδέσμευση φαρμάκου. Σε αυτό το σημείο θα γίνει παρασκευή των κατάληλων υλικών και χρήση των ενδιαφερομένων φαρμάκων. Η μελέτη της βιοαποικοδομησιμότητας και της βιοσυμβατότητάς τους θα πραγματοποιηθεί με την τεχνική της ελλειψομετρίας σε πραγματικό χρόνο για την μελέτη της κινητικής της απελευθέρωσης του φαρμάκου και με την συγκριση με άλλα πειράματα που γίνονται με την ομάδα της Νανοιατρικής. Η μελέτη θα εστιαστεί στην επίδραση του φαρμάκου και του υγρού περιβάλλοντος κυρίως για τα αρχικά στάδια της αλληλεπίδρασης των παραγόμενων δομών με πρωτεϊνικά διαλύματα και αποτελεί συνέχεια προγενέστερων εργασιών που έτρεξαν στο εργαστήριο.

 

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ - Χ. ΓΡΑΒΑΛΙΔΗΣ

Ανάπτυξη εύκαμπτων φωτοβολταϊκών διατάξεων περοβσκίτη (Perovskite Solar Cells -PSCs) με τεχνικές εκτύπωσης - Ανατέθηκε
Η συγκεκριμένη εργασία περιλαμβάνει την ανάπτυξη υμενίων περοβσκίτη με τεχνικές εκτύπωσης για εφαρμογή σε εύκαμπτες φωτοβολταϊκές διατάξεις. Ειδικότερα, στόχος της εργασίας είναι η μελέτη και εύρεση των κατάλληλων συνθηκών εκτύπωσης, για την επίτευξη υμενίων περοβσκίτη με την κατάλληλη μορφολογία και οπτική απόκριση ώστε να προκύψουν φωτοβολταϊκές διατάξεις υψηλής απόδοσης.

 

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ - Α. ΛΑΣΚΑΡΑΚΗΣ

Σύνθεση, μεταφορά και χαρακτηρισμός υμενίων γραφενίου για ανάπτυξη (TFTs ή biosensors ή ηλεκτρόδια) ηλεκτρονικών διατάξεων - Ανατέθηκε
Αρχικά θα πραγματοποιηθεί ανάπτυξη μονοστρωματικού γραφενίου σε φύλλα χαλκού (Cu foil), με χημική εναπόθεση ατμών (CVD). Στη συνέχεια θα γίνει πιστοποίηση με φασματοσκοπία Raman και χαρακτηρισμός με μικροσκοπία ατομικών δυνάμεων (AFM). Έπειτα θα γίνει μεταφορά σε κατάλληλα υποστρώματα (βελτιστοποίηση τεχνικών και χαρακτηρισμός ως προς το ποσοστό ατελειών και των ηλεκτρικών ιδιοτήτων του μεταφερόμενου γραφενίου). Τέλος θα γίνει χρήση του σε ανάπτυξη οπτοηλετρονικών διατάξεων (OPVs ή OLEDs) ή Thin Film Transistors (TFTs) ή Biosensors.

 

Σ. ΛΟΓΟΘΕΤΙΔΗΣ - Σ. ΚΑΣΣΑΒΕΤΗΣ

Νανομηχανικές ιδιοτήτες νανοϊνών μαλακής ύλης – Ανατέθηκε
Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετηθούν οι νανομηχανικές ιδιότητες νανοϊνών μαλακής υλής (φυσικών ή /και τεχνητών πολυμερών) με στόχο την συσχετισή τους με τα δομικά χαρακτηριστικά των νανοϊνών. Θα χρησιμοποιηθούν οι πειραματικές τεχνικές της Νανοσκληρομέτρησης (Nanoindentation), Νανοεγχάραξης και της Μικροσκοπίας Ατομικών Δυνάμεων (Scanning Probe Microscopy).

 

Η. ΑΫΦΑΝΤΗΣ

 1. Stress-assisted Reaction-Diffusion Models for Neurodegeneration
 2. Stress-assisted Reaction-Diffusion Models for Cancer
 3. Size Effects in Nanoindentation
 4. Chemomechanical Models for Li-ion Battery Electrodes

Background on all these topics can be found in a review article: https://www.dropbox.com/s/ntgjfflrfwkkv8d/ILG%20Material%20Mechanics.pdf?dl=0

 

Π. ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ

 1. Ανάπτυξη κρυστάλλων τύπου FRACTAL με υπολογιστικές μεθόδους
  The DLA model will be used to construct different cases of crystals which form fractal structures. The fractal dimension will be calculated by computer simulation methods and compared to original DLA model.
 2. Φαινόμενα διάχυσης με τεχνικές τύπου Monte-Carlo
  Several properties of diffusion will be studied on lattices using Monte-Carlo techniques. We will use systems with inhomogeneities and monitor the results as a function of deviation from the ideal case.
 3. Δίκτυα και εφαρμογές
  We will study the structure of network by computer simulation methods. Several different rules will be used regarding the rank of connectivities between the network nodes. Data from real applications will be utilized and compared to the results of computer simulations.

 

Ο. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ - Χ. ΣΑΡΑΦΙΔΗΣ

Ανάπτυξη και μελέτη νανοϋλικών για μόνιμους μαγνήτες
Η εργασία προβλέπει την σύνθεση διαμεταλλικών ενώσεων με διάφορες τεχνικές μεταλλουργίας και κατεργασίας και στην συνέχεια την επεξεργασία τους με μηχανική άλεση για την παρασκευή σωματιδίων στη νανοκλίμακα. Τα υλικά θα χαρακτηριστούν ως προς τις δομικές και μαγνητικές τους ιδιότητες με διάφορες τεχνικές, σαρωτικό ηλεκτρονικό μικροσκόπιο (SEM), μικροαναλυτή ηλεκτρονικής δέσμης (EDAX), περίθλαση ακτίνων Χ και ανάλυση Rietveld. Οι μαγνητικές μετρήσεις θα γίνουν με μαγνητόμετρο δονουμένου δείγματος.

 

ΑΙΚ. ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ-ΣΑΜΑΡΑ

 1. Ανόργανα πολυλειτουργικά νανοσωματίδια - Ανατέθηκε
  Σύνθεση και χαρακτηρισμός επικαλλυμένων νανοσωματιδίων. Τροποποίηση της επιφάνειας και ενθυλάκωση ανόργανου/οργανικού φαρμάκου. Μελέτη αποδέσμευσης.
 2. Κολλοειδείς διασπορές ανόργανων νανοσωματιδίων με αντιμικροβιακές ιδιότητες υποψήφιες για τεχνολογικές εφαρμογές. – Ανατέθηκε
  Σύνθεση επικαλυμμένων νανοσωματιδίων οξειδίου του ψευδαργύρου και υδροξειδίου του ασβεστίου με σολβοθερμική και μικροκυματική ακτινοβολία. Χαρακτηρισμός των νανοσωματιδίων ως προς τον ανόργανο πυρήνα και ως προς την επιφάνεια με διάφορες τεχνικές. Έλεγχος της αντιμικροβιακής συμπεριφοράς των κολλοειδών διασπορών σε Gram θετικά και αρνητικά μικρόβια.

 

Σ. ΓΗΡΟΥΣΗ

Ανάπτυξη Ηλεκτροχημικών Βιοαισθητήρων, βασιζόμενων σε νανουλικά ή /και σε νέες μορφές άνθρακα και εφαρμογή τους στη χημική ανάλυση.
Επιδιωκόμενο στόχο του προτεινόμενου ερευνητικού θέματος αποτελεί η ανάπτυξη νέων ηλεκτροδιακών επιφανειών κατάλληλων για την ανάπτυξη ηλεκτροχημικών βιοαισθητήρων οι οποίοι θα εφαρμοστούν στη χημική ανάλυση βιολογικών, περιβαλλοντικών δειγμάτων καθώς και δειγμάτων τροφίμων.

 

Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

 1. Αναζήτηση πρωτεϊνών ομοίου σχήματος με τη βοήθεια τοπικών και σφαιρικών περιγραφέων. Τελοιοποίηση και επέκταση υφιστάμενου κώδικα.
  Τόσο στο πλαίσιο της βασικής έρευνας όσο και στο πλαίσιο ορθολογικού σχεδιασμού φαρμάκων υπάρχει η ανάγκη ταχείας αναζήτησης μορίων βιολογικού ενδιαφέροντος με συγκεκριμένες ιδιότητες μέσα σε μεγάλες βάσεις δεδομένων. Για τον σκοπό αυτό αναπτύχθηκαν και αναπτύσσονται προγράμματα που έχουν σκοπό τον όσο γίνεται πιο αξιόπιστο και ταχύτερο εντοπισμό τέτοιων μορίων. Στο πλαίσιο αυτής της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας στοχεύεται η τελειοποίηση και πιθανή επέκταση ενός λογισμικού που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο διδακτορικής διατριβής. Το λογισμικό αυτό αξιοποιεί τοπικούς και σφαιρικούς (global) περιγραφείς για την απόδοση του σχήματος πρωτεϊνών.
 2. Σχέση έντασης πεδίου και χρόνου έκθεσης των επιπτώσεων των μικροκυμάτων σε πρωτεΐνες. Μελέτη με Προσομοιώσεις Μοριακής Δυναμικής -  Ανατέθηκε
  Η διηλεκτρική συνάρτηση διαλύματος λυσοζύμης στην περιοχή των μικροκυμάτων έχει αναπαραχθεί με επιτυχία με την βοήθεια προσομοιώσεων μοριακής δυναμικής. Εφαρμογή εναλλασσόμενου πεδίου σχετικά χαμηλής έντασης σε επιλεγμένες συχνότητες του φάσματος υπό σταθερή θερμοκρασία έδωσε τις ίδιες τιμές της μιγαδικής διηλεκτρικής συνάρτησης. Ωστόσο, σε συγκεκριμένες συχνότητες παρατηρήθηκαν μεταβολές στην δομή της πρωτεΐνης καθώς και στην κινητικότητα συγκεκριμένων περιοχών της πρωτεϊνικής ακολουθίας. Στο πλαίσιο της προτεινόμενης διπλωματικής εργασίας θα συνεχισθεί αυτή η μελέτη με διαφορετικές εντάσεις πεδίου και διαφορετικούς χρόνους έκθεσης της πρωτεΐνης στο πεδίο, προκειμένου να διαπιστωθεί πιθανή σχέση των επιπτώσεων στην δομή της πρωτεΐνης από την ένταση και την διάρκεια εφαρμογής του πεδίου.

 

Θ. ΧΟΛΗ-ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

Η θέση της νανοτεχνολογίας στην παροχή θρεπτικών συστατικών -  Ανατέθηκε
Θα γίνει μία ανασκόπηση για το ρόλο της νανοτεχνολογίας στα συστήματα διανομής θρεπτικών συστατικών Και βιβλιογραφική έρευνα στα συστήματα νανοκλίμακας που αφορούν την ενθυλάκωση, την προστασία, και την παράδοση θρεπτικών συστατικών βιταμίνών και φαρμακευτικών προϊόντών διατροφής. Και θα εξεταστούν τα επιθυμητά χαρακτηριστικά που απαιτούνται για τα σύστημα διανομής στη νανοκλίμακα, καθώς και μέθοδοι κατασκευής τους και του χαρακτηρισμού τους