Σ. Ηλιάδης - Επίκουρος Καθηγητής

iliadis

Σταύρος Ηλιάδης, Επίκουρος Καθηγητής

emailButton 

con_tel

con_address Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54124 Θεσσαλονίκη

Εκπαίδευση
  • Πτυχιούχος Τμήματος Τεχνολόγων ΙατρικώνΕργαστηρίων των ΚΑΤΕ (ΤΕΙ)
  • Πτυχιούχος Τμήματος Χημείας του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, Σουηδίας
  • Μεταπτυχιακό δίπλωμα του Τμήματος Βιοχημείας του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, Σουηδίας
  • Διδακτορικό δίπλωμα Βιοχημείας του Τμήματος Ιατρικής της Σχολής Επιστημών Υγείας του ΑΠΘ
  • Πτυχιούχος Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ
Μαθήματα κατά το τρέχον Ακαδημαϊκό Έτος

Μοριακή Βιολογία & Γενετική Μηχανική