ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ
1 Η. Χ. Αυφαντής - Καθηγητής, Υπεύθυνος ΔΠΜΣ για το Γεν. Τμ. Πολ. 4816
2 Α. Κωνσταντόπουλος - Καθηγητής 1930
3 Β. Ζασπάλης - Καθηητής 1609
4 Α. Κωνσταντινίδης - Επίκουρος Καθηγητής 5408
5 Α. Αυφαντή - Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια 2703