ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΠΘ
1 Η. Χ. Αυφαντής - Καθηγητής, Υπεύθυνος ΔΠΜΣ για το Γεν. Τμ. Πολ. 5166
2 Α. Κωνσταντόπουλος - Καθηγητής 2148
3 Β. Ζασπάλης - Καθηητής 1794
4 Α. Κωνσταντινίδης - Επίκουρος Καθηγητής 5689
5 Α. Αυφαντή - Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια 2912