ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ
1 Π. Παπαϊωαννίδου - Καθηγήτρια 633
2 Δ. Καπουκρανίδου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 684
3 Φ. Σαϊέχ - Αναπληρωτής Καθηγητής 663
4 Π. Μπαμίδης - Αναπληρωτής Καθηγητής 985
5 Θ. Κατωπόδη - Επίκουρη Καθηγήτρια 675
6 Σ. Ηλιάδης - Επίκουρος Καθηγητής 272