ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ
1 Π. Παπαϊωαννίδου - Καθηγήτρια 388
2 Δ. Καπουκρανίδου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 407
3 Φ. Σαϊέχ - Αναπληρωτής Καθηγητής 393
4 Π. Μπαμίδης - Αναπληρωτής Καθηγητής 705
5 Θ. Κατωπόδη - Επίκουρη Καθηγήτρια 402
6 Σ. Ηλιάδης - Επίκουρος Καθηγητής 149