ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ
1 Π. Παπαϊωαννίδου - Καθηγήτρια 811
2 Δ. Καπουκρανίδου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 865
3 Φ. Σαϊέχ - Καθηγητής 859
4 Π. Μπαμίδης - Αναπληρωτής Καθηγητής 1221
5 Θ. Κατωπόδη - Επίκουρη Καθηγήτρια 848
6 Σ. Ηλιάδης - Επίκουρος Καθηγητής 348