ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ
1 Π. Παπαϊωαννίδου - Καθηγήτρια 740
2 Δ. Καπουκρανίδου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 782
3 Φ. Σαϊέχ - Καθηγητής 777
4 Π. Μπαμίδης - Αναπληρωτής Καθηγητής 1128
5 Θ. Κατωπόδη - Επίκουρη Καθηγήτρια 762
6 Σ. Ηλιάδης - Επίκουρος Καθηγητής 309