ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ
1 Π. Παπαϊωαννίδου - Καθηγήτρια 563
2 Δ. Καπουκρανίδου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 597
3 Φ. Σαϊέχ - Αναπληρωτής Καθηγητής 590
4 Π. Μπαμίδης - Αναπληρωτής Καθηγητής 902
5 Θ. Κατωπόδη - Επίκουρη Καθηγήτρια 602
6 Σ. Ηλιάδης - Επίκουρος Καθηγητής 238