ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ
1 Π. Παπαϊωαννίδου - Καθηγήτρια 340
2 Δ. Καπουκρανίδου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 368
3 Φ. Σαϊέχ - Αναπληρωτής Καθηγητής 357
4 Π. Μπαμίδης - Αναπληρωτής Καθηγητής 622
5 Θ. Κατωπόδη - Επίκουρη Καθηγήτρια 352
6 Σ. Ηλιάδης - Επίκουρος Καθηγητής 110