ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΤΜ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΑΠΘ
1 Π. Παπαϊωαννίδου - Καθηγήτρια 461
2 Δ. Καπουκρανίδου - Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 486
3 Φ. Σαϊέχ - Αναπληρωτής Καθηγητής 475
4 Π. Μπαμίδης - Αναπληρωτής Καθηγητής 802
5 Θ. Κατωπόδη - Επίκουρη Καθηγήτρια 486
6 Σ. Ηλιάδης - Επίκουρος Καθηγητής 185